device-and-phone4_pl

StethoMe to połączenie elektronicznego domowego stetoskopu oraz dedykowanej aplikacji wraz z systemem analizy dodatkowych dźwięków osłuchowych.

Prowadzisz placówkę POZ?

StethoMe może być przydatnym narzędziem do optymalizacji pracy twojej placówki. Porozmawiajmy o opiece koordynowanej w astmie.

Prowadzisz prywatną przychodnię?

Wykonaj z nami krok w kierunku przyszłości. Dowiedz się jak StethoMe zmienia opiekę nad pacjentami z infekcjami lub chorobami przewlekłymi układu oddechowego.

Opieka nad pacjentem w warunkach domowych

StethoMe pozwala na zbieranie danych osłuchowych przez pacjenta w warunkach domowych.

Dane osłuchowe StethoMe:

 • umożliwiają obiektywizację teleporad

 • ułatwiają prowadzenie pacjentów z chorobami przewlekłymi

 • pozwalają na wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia

 • mogą być wykorzystywane w leczeniu astmy pacjentów.

device-from-above-render

Obiektywny i łatwy sposób monitorowania pacjentów z astmą

StethoMe to wsparcie lekarza i pacjenta w realizacji indywidualnego planu leczenia astmy.
Badania wykonane przez pacjenta w domu:

teddy-icon-color kopia-01

Dokumentują epizody zaostrzenia astmy

stethoscope-icon-color

Ograniczają nadmiarowe wizyty w gabinecie

teddy-icon-color

Umożliwiają badania osłuchowe u dzieci, które mają lęk przed badaniem w gabinecie

telemedicine-icon-2-01

Dostarczają niezbędnych informacji wspierając diagnozę i ułatwiając dopasowanie planu leczenia

history-icon-color

Stanowią swoisty obiektywny dzienniczek objawów

mobility-icon-1-01

Pozwalają na zdalne monitorowanie postępów leczenia

Dane kliniczne i publikacje

StethoMe powstało w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i wieloletnie badania prowadzone w renomowanych ośrodkach medycznych i w ramach programów pilotażowych. Efektem są liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach naukowych LISTA.

Najnowsze badanie obserwacyjne StethoMe prowadzone w ramach projektu Udoskonalenie systemu StethoMe poprzez wdrożenie personalizowanego indeksu oddechowego (PRI) do monitorowania funkcjonowania układu oddechowego oraz podsystemu wspomagającego decyzję i selekcję pacjentów (POIR.01.01.01-00-0648/20-00) objęło aż:

612 pacjentów

w tym 170 z astmą i 131 z mukowiscydozą

31

zaangażowanych lekarzy

Ponad 46 tys.

wykonanych i przeanalizowanych przez lekarzy badań

W ramach badania udowodniono, że StethoMe jest skutecznym narzędziem dokumentującym epizody zaostrzenia astmy i może być z powodzeniem stosowane w monitorowaniu pacjentów z chorobami przewlekłymi, zastępując część tradycyjnych wizyt w gabinecie. Ponad 97% lekarzy uznało StethoMe za przydatne lub bardzo przydatne rozwiązanie w opiece domowej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi układu oddechowego w szczególności u dzieci.*

* Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy testujących rozwiązanie w ramach projektu.

Rada Medyczna

Rada Medyczna StethoMe jest ciałem opiniodawczo-doradczym StethoMe w zakresie zdalnej opieki medycznej i telemedycyny z wykorzystywaniem rozwiązań StethoMe. Ponadto wspiera Projekt w rozwoju w kontekście badań i dowodów naukowych oraz relacji ze środowiskiem medycznym.

prof_A_Emeryk

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Przewodniczący Rady Medycznej StethoMe

Pediatra, pulmonolog i alergolog, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiej Szkoły Aerozoloterapii, przewodniczący zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej. Zainteresowania profesora obejmują w szczególności: terapię inhalacyjną, diagnostykę oraz terapię chorób układu oddechowego i chorób alergicznych. Jest autorem ponad 600 publikacji.

Wyniki badań i parametry mierzone przez StethoMe®

StethoMe posiada system analizy dźwięków osłuchowych oparty na certyfikowanych medycznych algorytmach sztucznej inteligencji.

Algorytmy wykrywają, klasyfikują i określają intensywność nieprawidłowych dźwięków osłuchowych (na skali od 0 do 100) takich jak:

 • furczenia
 • świsty
 • rzężenia drobnobańkowe
 • rzężenia grubobańkowe

Dokonują pomiarów:

 • częstości oddechu (RR)
 • stosunku czasu trwania wdechu do wydechu (I/E ratio)
 • tętna (BPM)

Sprawdź przykładowe nagrania StethoMe®

Za pomocą StethoMe można wykonać dwa rodzaje badań osłuchowych - badanie jednopunktowe (kontrola astmy) lub pełne badanie płuc.

Tryb KONTROLA ASTMY

Tryb ten przeznaczony jest do profilaktycznego badania przesiewowego. Wybierając go pacjent wykonuje badanie w jednym punkcie.

Celem badania jest w prosty sposób wykrycie pierwszych symptomów zaostrzenia astmy - pojawienie się świstów i furczeń oraz zmiany w parametrach fizjologicznych takich jak częstość oddechu, stosunek czasu trwania wdechu do wydechu i tętna.

Tryb PEŁNE BADANIE PŁUC

W trakcie pełnego badania płuc, w zależności od wieku pacjenta, badanie jest wykonywane w 6-8 punktach. W przypadku tego badania wykrywane są wszystkie dodatkowe dźwięki osłuchowe: świsty, furczenia, rzężenia drobnobańkowe, rzężenia grubobańkowe. Dokonywane są również pomiary takich parametrów fizjologicznych jak częstość oddechu, stosunek trwania czasu wdechu do wydechu i tętno.

Wizualizacja dźwięków

Wyniki uzyskane przy użyciu StethoMe prezentowane są w formie graficznej w postaci spektrogramu. To łatwa do interpretacji wizualizacja zarejestrowanych dźwięków osłuchowych.

Dowiedz się, co oznaczają wyniki uzyskane za pomocą StethoMe.
Zapoznaj się z nagraniami na naszym kanale You Tube.

sounds visualization

Zostań z nami w kontakcie, a otrzymasz od nas m.in.:

 • zestaw najciekawszych przypadków osłuchowych
 • publikacje naukowe
 • poradnik dla Twoich pacjentów
 • praktyczne wskazówki, jak można korzystać ze StethoMe

Publikacje naukowe

W StethoMe przykładamy olbrzymią wagę do nauki jaka stoi za naszymi rozwiązaniami. Wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych.

Frontiers in Physiology

Artificial Intelligence Approach to the Monitoring of Respiratory Sounds in Asthmatic Patients

Hafke-Dys H, Kuźnar-Kamińska B, Grzywalski T, Maciaszek A, Szarzyński K, Kociński J.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.745635/full
PLoS ONE

The accuracy of lung auscultation in the practice of physicians and medical students

Honorata Hafke-Dys, Anna Bręborowicz, Paweł Kleka, Jędrzej Kociński, Adam Biniakowski
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220606
European Journal of Pediatrics

Practical implementation of artificial intelligence algorithms in pulmonary auscultation examination

Tomasz Grzywalski, Mateusz Piecuch, Marcin Szajek, Anna Bręborowicz, Honorata Hafke-Dys, Jędrzej Kociński, Anna Pastusiak, Riccardo Belluzzo
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-019-03363-2
ERS International Congress

Performance of artificial intelligence in determining the intensity of abnormal breath sounds in asthma patients

Tomasz Grzywalski, Adam Maciaszek, Krzysztof Szarzyński, Honorata Hafke-Dys, Jędrzej Kociński, Barbara Kuźniar-Kamińska
https://erj.ersjournals.com/content/58/suppl_65/OA1291
ERS International Congress

Respiratory system auscultation using machine learning - a big step towards objectivisation?

Tomasz Grzywalski, Marcin Szajek, Honorata Hafke-Dys, Anna Bręborowicz, Jędrzej Kociński, Anna Pastusiak, Riccardo Belluzzo
https://erj.ersjournals.com/content/54/suppl_63/PA2231.article-info
Frontiers in Physiology

Artificial Intelligence Approach to the Monitoring of Respiratory Sounds in Asthmatic Patients

Honorata Hafke-Dys, Barbara Kuźnar-Kamińska, Tomasz Grzywalski, Adam Maciaszek, Krzysztof Szarzyński, Jędrzej Kociński
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.745635/full
Respirology

Capability Of Artificial Intelligence In Detecting Abnormal Paediatric Breath Sounds

Ajay C Kevat, Robert Roseby, Anaath Kalirajah, Tomasz Grzywalski, Honorata Hafke-Dys
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/resp.13777
Respiratory Research

Artificial intelligence accuracy in detecting pathological breath sounds in children using digital stethoscopes

ERS International Congress

Accuracy of artificial intelligence in detecting pathological breath sounds in children using digital stethoscopes

Ajay C Kevat, Anaath Kalirajah, Robert Roseby
https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/4798
Pediatric Pulmonology

Evaluation of an Artificial Intelligence (AI)-Based Electronic Stethoscope (ES) in Pediatric Lung Diseases.

Menard J., Bui S., Galodé F., Gallet P., Fayon M.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppul.25963
Artificial Intelligence in Medicine

Fully Interactive Lungs Auscultation with AI Enabled Digital Stethoscope

Tomasz Grzywalski, Riccardo Belluzzo, Mateusz Piecuch, Marcin Szajek, Anna Bręborowicz, Anna Pastusiak, Honorata Hafke-Dys, Jędrzej Kociński
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21642-9_5
Conference on Agents and Artificial Intelligence - ICAART

Interactive Lungs Auscultation with Reinforcement Learning Agent

Tomasz Grzywalski, Riccardo Belluzzo, Szymon Drgas, Agnieszka Cwalińska, Honorata Hafke-Dys
https://arxiv.org/abs/1907.11238
IEEE International Conference on Big Data

Parameterization of Sequence of MFCCs for DNN-based voice disorder detection

Tomasz Grzywalski., Adam Maciaszek, Adam Biniakowski, JanOrwat, Szymon Drgas, Mateusz Piecuch, Riccardo Belluzzo, Krzysztof Joachimiak, Dawid Niemiec, Jakub Ptaszyński, Krzysztof Szarzyński
https://arxiv.org/pdf/1812.05888.pdf
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

Joint Heart Sounds Segmentation and Murmur Detection with Masked Loss Function

Tomasz Grzywalski, Adam Maciaszek, Riccardo Belluzzo, Krzysztof Szarzyński, Mateusz Piecuch, Honorata Hafke-Dys
https://ieeexplore.ieee.org/document/9207315/
Biochemistry, Molecular Biology & Allergy

Opportunities for domestic monitoring of children with an electronic stethoscope with automatic auscultation sound analysis system

Partnerzy