Zabierz StethoMe na Wakacje! W czerwcu aż 200 zł taniej z kodem StethoMeNaWakacje

Polityka prywatności

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące RODO oraz politykę prywatności i plików cookies na stronie i w sklepie StethoMe.com.

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu internetowego StethoMe.com oraz shop.StethoMe.com, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: StethoMe.com oraz shop.StethoMe.com, zwanej dalej „Serwisem”.

§1. Jak skontaktować się z administratorem danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest StethoMe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558650, NIP: 7831726542 oraz REGON: 361535342

Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: rodo@stethome.com.

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 1. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

  • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
  • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
  • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 2. Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft.
 3. Korzystamy z Chatbase, platformy analitycznej AI chatbota, w celu poprawy wydajności naszego chatbota i doświadczenia użytkownika. Chatbase gromadzi i analizuje określone informacje, takie jak dane wejściowe użytkownika i atrybuty użytkownika, aby pomóc nam zrozumieć zachowanie użytkownika i zoptymalizować funkcjonalność naszego chatbota. Dane te są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności naszego chatbota. Możemy również udostępniać te dane Chatbase lub innym dostawcom usług do celów analitycznych i przetwarzania danych. Korzystając z naszego chatbota, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Więcej informacji na temat praktyk Chatbase w zakresie prywatności można znaleźć w Polityce prywatności: https://www.chatbase.co/privacy. Możesz również zapoznać się z Warunkami świadczenia usług Chatbase: https://www.chatbase.co/terms.

§3. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zawarcia i realizacji umów, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4. Informacje o przetwarzaniu danych w celu przesyłania newslettera

 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
 2. W przypadku zapisania się na listę odbiorców naszego newslettera, wyrażasz zgodę, abyśmy mogli dostarczać Tobie informacji zarówno o produkcie, jak i jego nowych funkcjonalnościach, niewykorzystanych funkcjonalnościach, aktualizacjach, ulepszeniach oraz, jeżeli ma to zastosowanie, informacji o statusie konta za pomocą usług Hubspot Inc.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 4. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 5. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
 6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

§5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przesłania ankiety satysfakcji do klienta

 1. Możemy się z Tobą kontaktować w celu sprawdzenia Twojego stopnia zadowolenia z usług i produktów StethoMe. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie rozwijać i ulepszać nasze usługi i produkty, tak aby spełniały oczekiwania naszych użytkowników.W tym celu możemy wysyłać ankiety w formie mailowej, sms lub telefoniczne na podane przez Ciebie podczas rejestracji kanały komunikacji lub za pomocą innych narzędzi (pop’up w aplikacji). Informacje i dane, które podajesz w ankiecie w naszej aplikacji są zanonimizowane. Jeżeli nie chcesz wypełniać ankiety podczas korzystania z aplikacji wystarczy, że ją pominiesz.
 2. Wyrażenie zgody na przesłanie ankiety satysfakcji ma charakter dobrowolny (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO) To Ty decydujesz czy chcesz, aby taka ankieta został do Ciebie wysłana i jak długo możemy Twoje dane przetwarzać. Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Odbiorcami tych danych mogą być: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu publikacji komentarzy na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz Twoich bliskich w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu publikacji komentarzy na temat naszego produktu, na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych. Dzieje się to w przypadku, kiedy skontaktujemy się z Tobą celem wyrażenia przez Ciebie zgody na taką publikację, a Ty jej udzielisz.
 2. Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO) jej wyrażenie ma charakter całkowicie dobrowolny. To Ty decydujesz jakie dane chcesz nam udostępnić celem ich publikacji i na jak długo – dlatego będziemy je przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie przedmiotowej zgody.
 3. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usług reklamowych, administratorzy poszczególnych kanałów mediów społecznościowych.

§7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji do badań naukowych

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz wieku w celu prowadzenia rekrutacji do badań naukowych na podstawie Twojego zgłoszenia i zgody na umieszczenie Ciebie w naszej bazie potencjalnych kandydatów.
 2. Biorąc udział w naszej rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli rozpatrzymy Twoją kandydaturę pozytywnie, to skontaktujemy się z Tobą w celu dalszej współpracy związanej z badaniami naukowymi.
 3. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jej wyrażenie ma charakter całkowicie dobrowolny (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami tych danych mogą być: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanych z uczestnictwem w badaniach naukowych

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, wieku oraz nagrań osłuchowych w celu prowadzenia badań naukowych. W ramach współpracy będziemy Cię prosić także o podanie adresu zamieszkania, na który wyślemy Ci stetoskop. Przetwarzanie wskazanych danych (Twoich lub Twojego dziecka) odbywa się na podstawie Twojego zgłoszenia i zgody na udział w badaniu naukowym.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniach medycznych.
 3. Udział w badaniu naukowym ma charakter całkowicie dobrowolny.
 4. Rezygnując z uczestnictwa w programie badawczym, możesz jednocześnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli tej zgody nie cofniesz będziemy Cię informować o przyszłych programach badawczych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych usuniemy Twoje dane osobowe (lub Twojego dziecka) w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, wieku, natomiast dane z nagrań osłuchowych zostaną zanonimizowane, w celu pozbawienia możliwości powiązania konkretnej osoby fizycznej z danym nagraniem osłuchowym.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Odbiorcami tych danych mogą być: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z systemu stethome

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym (pacjent lub lekarz) oraz dane związane z kontem użytkownika w celu realizacji przez nas usługi związanej z systemem StethoMe (aplikacja).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie zgody (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz do czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami tych danych mogą być: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.
 6. Więcej informacji w zakresie korzystania z systemu StethoMe znajdziesz w Regulaminie.

§10. Informacje o przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego oraz o profilowaniu

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty oraz wysyłając Ci informacje handlowe, edukacyjne czy reklamowe.
 2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Serwisie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Serwisu, pozwalając na zaprezentowaniu Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie przedmiotowej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę.
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usług reklamowych w tym Facebook oraz Google w zakresie użycia narzędzia customer match – w zakresie tworzenia indywidualnie dobranych reklam, na podstawie przekazywanych przez nas danych.

§11. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

 1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
  • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  • typ i język przeglądarki,
  • data i godzina zapytania,
  • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. ędziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

§12. Informacje o odbiorcach danych

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Dostawca usług IT: eCommerceConnections Sp. z o.o., ul. Topolowa 2a, 62-090 Bytkowo; Shopify International Ltd., 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia; LINKER CLOUD Sp. z o.o., ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: eCommerceConnections Sp. z o.o., ul. Topolowa 2a, 62-090 Bytkowo; InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
 • Hostingodawca: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług reklamowych i analitycznych: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
 • Dostawca usług księgowych: Taxteam sp. z o.o., al. Kościuszki 39, 90-418 Łódź.
 • Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa; Shopify International Ltd., 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia.
 • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
 • Dostawca usługi wysyłania newslettera: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług bankowych: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa; mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
 • Dostawca usług płatności elektronicznych: PayU S.A., ul Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań; PayLane Sp. z o.o., ul. Norwida 4, 80–280 Gdańsk.
 • Zewnętrzy system płatności w zakresie płatności w formie subskrypcji: Chargebee Inc. 340 S Lemon Avenue, #1537, Walnut, California 91789, Stany Zjednoczone – z zastrzeżeniem, że to użytkownik przekazuje swoje dane do operatora, a StethoMe sp. z o.o. otrzymuje informację o utworzeniu subskrypcji przez danego użytkownika oraz w zakresie ruchu w koszyku. Więcej w zakresie warunków korzystania oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz:
  https://www.chargebee.com/privacy/
  https://www.chargebee.com/company/terms/
 • Dostawca usług wspierających zewnętrzny system płatności: Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland.
 • Sklep internetowy obsługiwany przez platformę Shopify - Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland. Przy tym dostawcy korzystamy z narzędzia API konwersacji na Facebooku, które rejestruje informacje o aktywności użytkownika na naszej stronie sklepu internetowego i przesyła je do Facebooka celem optymalizacji reklam kierowanych do użytkowników oraz podnoszenia ich skuteczności. Więcej w zakresie warunków korzystania oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz:
  https://www.shopify.com/legal/privacy
  https://www.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965
  https://www.facebook.com/legal/technology_terms 

 

§13. Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
 2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
 3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

§14. Bezwzględne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§15. Względne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§16. Pliki cookies - wprowadzenie

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

§17. Pliki cookies administratora danych

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • uwierzytelnianie dostępu,
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

§18. Pliki cookies podmiotów trzecich

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads oraz customer match – w zakresie tworzenia indywidualnie dobranych reklam
 • Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu,
 • Google Analytics for Firebase: analiza użytkowników aplikacji, wykorzystywanie w celach reklamowych np. stworzonych list remarketingowych,
 • BigQuery: o ile będziemy integrować, analiza danych surowych o użytkownikach;

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:

 • Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika,
 • Facebook analytics: analiza użytkowników,
 • Facebook Ads: reklamy na podstawie danych z pixel FB i list remarketingowych oraz customer match – w zakresie tworzenia indywidualnie dobranych reklam

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

HOTJAR

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Dzięki narzędziu Hotjar analizujemy Twoje czynności na naszej stronie internetowej, z uwzględnieniem: informacji o Twoim urządzeniu i przeglądarce oraz jej języku, lokalizacji, a także zanonimizowanego numeru IP. Analizę tą wykonujemy w celu optymalizacji naszej strony internetowej pod względem jej użyteczności. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach, skorzystaj z linku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

YANDEX

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Yandex LLC. 16, Leo Tolstoy Street Moscow, 119021 Russian Federation w ramach usługi Yandex.Metrica. Poprzez Yandex Metrica analizujemy Twoje czynności na naszej stronie internetowej, z uwzględnieniem: informacji o Twoim urządzeniu i przeglądarce, w tym mapie kliknięć. Narzędzie służy również do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy.

JUO

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Juo sp. z o.o. z oo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słoneczna 14, Wilczyce, Polska (Europa), z oddziałem w Gdyni. Dzięki JUO analizujemy Twoje czynności na naszej stronie internetowej. Narzędzie służy również do analizowania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk. Więcej informacji znajdziesz pod adresem:https://juo.io/privacy/

Hubspot Inc.

Korzystamy z usług Hubspot. Hubspot to system automatyzacji marketingowej, analityki oraz zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management, CRM) od Hubspot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA).

Hubspot Inc. przetwarza dane związane z aktywnością użytkownika w sposób anonimowy, chyba że użytkownik przekaże swoje dane w formularzu celem wysyłki newslettera, wtedy Hubspot skojarzy jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego pliku cookie. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies, co oznacza że użytkownik będzie w takiej sytuacji traktowany jako nowy użytkownik i zostanie mu przypisany nowy plik cookie. Informacje o przetwarzaniu danych w celu wysyłki newslettera znajduje się w §4 niniejszej Polityki Prywatności.

Więcej informacji na temat HubSpot i jego polityki znajdziesz tu: https://legal.hubspot.com/dpa oraz tu https://legal.hubspot.com/privacy-policy

§19. Zgoda na używanie plików cookies i zarządzanie nimi

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

§20. Pamięć podręczna

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

§21. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

§22. Zmiany polityki prywatności i plików cookies

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Wersja 2.0 z dnia 17.08.2023