Projekt UE

StethoMe® realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu: „Unikalna w skali świata technologia identyfikacji i klasyfikacji dźwięków z badania osłuchowego przeprowadzonego w warunkach domowych, z  wykorzystaniem inteligentnych algorytmów, jako wsparcie zdalnej diagnostyki i monitorowania chorób układu oddechowego.”

Celem projektu jest stworzenie systemu, który umożliwi przeprowadzenie badania osłuchowego przez osobę nieposiadającą wykształcenia medycznego.

Efektem projektu będzie implementacja unikalnej w skali świata technologii z obszaru algorytmiki w produkcie z branży mHealth przeznaczonym do wdrożenia w Polsce i USA poprzez licencjonowanie.

Wartość projektu: 9 100 767,60 zł

Wartość dofinansowania: 6 457 704,28 zł

Zapytanie ofertowe na konsultacje merytoryczne rezultatów prac i przyjętych koncepcji

Zasob_2_300x_8048cbfb-907e-4fbe-bf3e-b355dbc785af_1024x1024

StethoMe sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Udoskonalenie systemu StethoMe poprzez wdrożenie personalizowanego indeksu oddechowego (PRI) do monitorowania funkcjonowania układu oddechowego oraz podsystemu wspomagającego decyzję i selekcję pacjentów”.

Celem projektu jest udoskonalenie systemu StethoMe poprzez wdrożenie personalizowanego indeksu oddechowego (PRI) do monitorowania funkcjonowania układu oddechowego oraz podsystemu wspomagającego decyzję i selekcję pacjentów.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 740 279,12 zł

Zasob_1_300x_facb44a8-fec9-4dfe-bf16-d67d80faced8_1024x1024

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter.