obturacja-oskrzeli-u-dzieci

Rekomendacje Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej - podsumowanie informacji dla rodziców

W maju 2023 w czasopiśmie dla lekarzy “TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego” ukazała się rekomendacja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej w zakresie wykorzystania stetoskopu StethoMe. Jej autorami są wybitni profesorowie i lekarze: prof. Andrzej Emeryk, prof. Zbigniew Doniec, prof. Henryk Mazurek i dr n. med. Kamil Janeczek.

W rekomendacji podkreślono profesjonalny charakter elektronicznego stetoskopu StethoMe oraz współpracujących z urządzeniem algorytmów sztucznej inteligencji StethoMe AI.

W tekście przedstawiono rekomendacje dotyczące zastosowania stetoskopu StethoMe u dzieci z astmą lub z jej podejrzeniem, a także u dzieci zdrowych, u których rozwiązanie może stanowić rozszerzenie porady telemedycznej przy infekcjach oddechowych.

StethoMe może być wykorzystywane do osłuchiwania i interpretacji dźwięków u pacjentów chorych na astmę, POChP, mukowiscydozę, zespół krupu, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, czy inne ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych.

W przypadku pacjentów z astmą lub podejrzeniem astmy system rejestruje kluczowe fenomeny osłuchowe powiązane z obturacją oskrzeli pojawiającą się w astmie: świsty i furczenia, stosunek czasu wdechu do wydechu (I/E) oraz wartości częstości oddechu i tętna, skrócony wywiad z pacjentem z informacją o symptomach.

StethoMe sprawdza się zarówno w sytuacjach doraźnych, jak i przy długoterminowym monitorowaniu pacjentów z astmą w warunkach domowych.
Zbierane dane wspierają pacjenta w monitorowaniu choroby i ułatwiają mu stosowanie indywidualnego planu leczenia astmy, a także obiektywizują diagnostykę po stronie lekarza.

Rekomendacja dla pacjentów pediatrycznych w celu rozpoznania (lub wykluczenia) astmy

Zalecenia:

Lekarz zleca pacjentowi obserwację i regularne badania za pomocą StethoMe (przez okres kilku tygodni/miesięcy). Pacjent wykonuje badania w momencie pojawienia się napadowego kaszlu, problemów z oddychaniem, „graniem w płucach”, przyspieszonego oddechu (podejrzenie obturacji oskrzeli).
Rodzic po okresie obserwacji lub każdorazowo w momencie pojawienia się wątpliwości udostępnia lekarzowi wyniki i historię choroby (zdalnie lub podczas tradycyjnej wizyty).

Rekomendacja dla pacjentów ze zdiagnozowaną astmą w celu rozpoznania napadu/zaostrzenia astmy jako obiektywna podstawa do szybkiego podania leku rozkurczowego

Należy włączyć StethoMe do indywidualnego planu leczenia astmy. Jest to opracowany wspólnie z lekarzem plan leczenia astmy i jej zaostrzeń, który pozwala na bieżące kontrolowanie właściwego wdrażania terapii. Zawiera instrukcje, co należy robić w odpowiedzi na zaostrzenie/atak astmy. Przykładowy plan leczenia jest przedstawiony poniżej:

StethoMe_przykładowy_plan_leczenia-01

Zalecenia:

U dzieci z rozpoznaną astmą zaleca się wykonywanie badań w celu wykrycia zmian świadczących o pojawieniu się obturacji w oskrzelach (pojawienie się świstów/furczeń wydechowych, wydłużonego wydechu – wskaźnik i/e, zwiększona wartość częstości oddechu, ew. tętna) i reagowanie zgodnie z zaleceniami z indywidualnego planu leczenia w astmie.
Zaleca się wykonywanie badania przed i po (15-30 min) podaniu leków rozkurczowych.

Rekomendacja dla pacjentów ze zdiagnozowaną astmą w celu weryfikacji zastosowanego leczenia lub ewentualnej potrzeby modyfikacji leczenia astmy - zredukowanie lub zwiększenia dawek leków

W przypadku realizowanego przez pacjenta indywidualnego planu leczenia astmy należy zweryfikować, czy jest on prawidłowy i czy astma jest prawidłowo kontrolowana. Można to robić poprzez badania i rejestrowanie epizodów zaostrzeń przy wykorzystaniu systemu StethoMe. Jest to niezwykle istotne, ponieważ prawidłowo dobrana terapia to taka, w której przy minimalnej dawce podawanych leków osiągamy pożądany efekt terapeutyczny - pełną kontrolę choroby.

Zalecenia:

Zalecane jest wykonywanie badań osłuchowych płuc pomiędzy wizytami lekarskimi, w momencie pojawienia się pierwszych symptomów astmy, aż do czasu ich ustąpienia. Rekomenduje się również wykonywanie badania przed i po (15-30 min) podaniu leków rozkurczowych.

Tak zebrana historia choroby udostępniona lekarzowi pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnej potrzebie zmiany leczenia (zwiększenia lub zmniejszenia dawek podawanych leków) i skróci ścieżkę do stanu dobrze kontrolowanej astmy.

Rekomendacja dla pacjentów zdrowych oraz z podejrzeniem i zdiagnozowaną astmą jako rozszerzenie zakresu teleporady medycznej przy wystąpieniu objawów ze strony dróg oddechowych

Rodzice dzieci często zmagają się z częstymi infekcjami dróg oddechowych. Dzieje się to zwłaszcza na etapie, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do żłobka/przedszkola. Kontrola stanu układu oddechowego w przypadku pospolitych infekcji jest bardzo istotna, gdyż kluczowe jest wczesne wykrycie zmian i objawów świadczących o zapaleniu oskrzeli i płuc oraz odpowiednia reakcja.

Zalecenia:

W razie wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego, w tym również infekcji dróg oddechowych, zaleca się wykonanie badania osłuchowego za pomocą StethoMe i dostarczenie lekarzowi wyników badania drogą mailową/smsem lub bezpośrednio podczas wizyty celem ich interpretacji, ustalenia rozpoznania, oceny stopnia kontroli astmy lub modyfikacji leczenia.