Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, której rozpoznanie zawsze stanowi istotne wyzwanie zdrowotne dla pacjenta i jego bliskich. Szczególnie, gdy w grę wchodzi astma wczesnodziecięca lub dziecięca, spędzając rodzicom sen z powiek – nierzadko dosłownie. 

Bronchial asthma in children

Objawy astmy oskrzelowej u dzieci, takie jak napadowy kaszel, charakterystyczny świszczący oddech, duszność, często zaburzają wypoczynek nocny dziecka jak również ograniczają jego aktywność w ciągu dnia. Oznaki astmy fluktuują w zależności od warunków otoczenia, pogody, jakości powietrza czy obecności innych czynników stresogennych. Początki astmy u dziecka bywają bardzo niespecyficzne, utrudniając efektywne rozpoznanie i wdrożenie skutecznego leczania oraz odpowiednią kontrolę i prewencje zaostrzeń. Często astma i alergia występują równocześnie komplikując proces diagnostyczno- terapeutyczny, choć w pełni oczywistej i uchwytnej, przyczyny astmy nie udało się określić 

Faktem jest, że ataki astmy stanowią istotne obciążenie dla organizmu dziecka, nie tylko obniżając jakość jego  funkcjonowania w otoczeniu, ale również w przypadku ciężkich zaostrzeń, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Nadrzędnym celem prowadzonych działań terepeutycznych jest ograniczenie lub wygaszenie procesów zapalnych w oskrzelach między innymi przy wykorzystaniu leków glikokortykosteroidowych czy leków o działaniu rozszerzającym oskrzela (leki antycholinergiczne lub b2-mimetyki). Dzięki prawidłowej farmakoterapii kontrola astmy i jej objawów jest możliwa, ale kluczem do prawidłowego, a przy tym efektywnego  prowadzenia małego astmatyka jest odpowiedni monitoring objawów, wczesne wykrycie zaostrzeń oraz sprawne zarządzanie medykacją pod kontrolą lekarza specjalisty. Zintegrowane podejście do prowadzenia astmy z wykorzystaniem najnowszych technologii daje pełen dostęp do informacji na temat stanu układu oddechowego dziecka niezależnie od miejsca i czasu badania. W dobie ograniczonego kontaktu osobistego z lekarzem i upowszechnienia się zdalnych konsultacji medycznych, urządzenia do zdalnego pomiaru i monitoringu są kompleksowym rozwiązaniem dla astmatyków.  Jednym z  rozwiązań wspierających monitoring istotnych dla astmy parametrów jest system AioCare czyli osobisty, przenośny i inteligentny spirometr. Pod rozwagę w zapewnieniu skutecznej opieki, należy wziąć również pulsoksymetr, będący urządzeniem badającym stopień wysycenia krwi tlenem.

Z pomocą przychodzi także certyfikowany produkt medyczny StethoMe, umożliwiając wykrycie nawet drobnych zmian osłuchowych w układzie oddechowym dziecka w zaciszu własnego domu  w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji StethoMe AI. System bazuje na jednoczesnym wykrywaniu nieprawidłowych dźwięków osłuchowych, jak i pomiarze parametrów oddechowych, które są kluczowe w kontrolowaniu astmy. Analizowane parametry zmieniają swoje wartości w momencie zaostrzenia się choroby. Jeśli którykolwiek z parametrów odbiega od normy, StethoMe® natychmiast Cię o tym poinformuje. Rodzic w łatwy i szybki sposób może przekazać wyniki badania do swojego lekarza uzyskując poradę oraz odpowiednią modyfikację dawek leku w razie potrzeby. Zapoznaj się z możliwościami systemu StethoMe i sprawdź inteligentny sposób na kontrolę astmy u Twojego dziecka. 

Sławomir Kmak
Bronchial asthma in children, an enemy of many faces – the fundamental principles of effective treatment and control of this disease
Astma